09/10/2018

  • Εκτύπωση

Αίτηση Συμμετοχής 2018-2019

Οι γονείς και οι κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να εντάξουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα "Άσκηση και βελτίωση της κίνησης μέσω υποστηρικτικής τεχνολογίας" που διοργανώνει η Ε.Ε.Ε.Υ.Τ. και ο Δήμος Χαλανδρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση στο https://goo.gl/forms/RBCFqiTi1OZb4fcP2 μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018.  Οι συναντήσεις θα  είναι κάθε Τρίτη 18:00-19:30 - σε τμήματα - πλην αργιών και σχολικών γιορτών και ξεκινάνε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018.