Ανακοίνωση Σεμιναρίου: «Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία»

Πρόγραμμα: PDF

Κόστος συμμετοχής:

Επικουρικά μέλη

25 Ευρώ

Τακτικά μέλη

40 Ευρώ

Μη μέλη

80 Ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/XuTHQM0t7w0FnxfI2