Ανακοίνωση Σεμιναρίου: «Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία»

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 10:00-18:00 

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου: Δαναϊδων και Αντιγόνης 56, Χαλάνδρι

Πρόγραμμα: PDF

Κόστος συμμετοχής:

Επικουρικά μέλη

25 Ευρώ

Τακτικά μέλη

40 Ευρώ

Μη μέλη

80 Ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/XuTHQM0t7w0FnxfI2