Διοικητικό συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

  • Καλλιόπη Λάππα, Πρόεδρος
  • Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αντιπρόεδρος
  • Κυριάκος Καραμπατζιάκης, Γενικός Γραμματέας
  • Ευγενία Χειλαδάκη, Ταμίας
  • Νικόλαος Κατέβας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
  • Χρυσούλα Τζουγκρανά, Αναπληρωτής Ταμίας
  • Δημήτριος Χαλιβελάκης, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Γεώργιος Σαββόπουλος
  • Πατρίτσια Γεωργακαράκου