Διοικητικό συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

 • Καλλιόπη Λάππα, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αντιπρόεδρος
 • Κυριάκος Καραμπατζιάκης, Γενικός Γραμματέας
 • Ευγενία Χειλαδάκη, Ταμίας
 • Χρυσούλα Τζουγκρανά
 • Δημήτριος Χαλιβελάκης
 • Ευστρατία Αραμπατζή

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Φωτεινή Τερζάκη

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2012-2021

 • Καλλιόπη Λάππα, Πρόεδρος
 • Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Αντιπρόεδρος
 • Κυριάκος Καραμπατζιάκης, Γενικός Γραμματέας
 • Ευγενία Χειλαδάκη, Ταμίας
 • Νικόλαος Κατέβας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
 • Χρυσούλα Τζουγκρανά, Αναπληρωτής Ταμίας
 • Δημήτριος Χαλιβελάκης, Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Γεώργιος Σαββόπουλος
 • Πατρίτσια Γεωργακαράκου