25/10/2019

Διακήρυξη της Μπολόνια 2019 (The Bologna Declaration 2019) σχετικά με την Υποστηρικτική Τεχνολογία για ΑμεΑ

Η ΕΕΕΥΤ καλεί τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο να υποστηρίξει την Διακήρυξη της Μπολόνια 2019 (The Bologna Declaration 2019): Μια πρόσκληση για δράση με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική Υποστηρικτική Τεχνολογία (https://aaate.net/the-bologna-declaration/) που υπογράφτηκε μεταξύ των: Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του European Disability Forum (EDF).

Η διαδικασία υποστήριξης περιλαμβάνει δύο βήματα:

  1. συμπλήρωση της σχετικής φόρμας (https://aaate.net/endorse-bologna-declaration/). Τα μέλη της ΕΕΕΥΤ παρακαλούνται να συμπληρώσουν στη θέση organisation: Hellenic Association of Assistive Technologies.
  2. επιβεβαίωση στον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί στο email σας (υπάρχει περίπτωση να έχει ληφθεί στον φάκελο με τα ανεπιθύμητα).

26/02/2019

Ανακοίνωση Σεμιναρίου: «Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία»

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 10:00-18:00 

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου: Δαναϊδων και Αντιγόνης 56, Χαλάνδρι

Πρόγραμμα: PDF

Κόστος συμμετοχής:

Επικουρικά μέλη

25 Ευρώ

Τακτικά μέλη

40 Ευρώ

Μη μέλη

80 Ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/XuTHQM0t7w0FnxfI2

11/02/2019

Πρόσκληση στην 8η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην 8η Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στην έδρα μας, Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου, Αντιγόνης και Δαναϊδών, 152 32, Χαλάνδρι. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, στις 11:00 – 13:00 στο ίδιο μέρος.

Σύμφωνα με το καταστατικό τα θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι:

  1. Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και προϋπολογισμού.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καταστατικού: «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ».

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι κατά την έναρξή της, καταβάλλοντας το ποσό των 30€ για το έτος 2018 αν είναι τακτικά μέλη ή το ποσό των 15€ αν είναι επικουρικά μέλη. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση εκπροσώπησή σας από τρίτους, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να φέρει σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο (επικυρωμένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής)  που θα κατατεθεί στην Γραμματεία της ΕΕΕΥΤ.

 

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιόπη Λάππα                                         Κυριάκος Καραμπατζιάκης

 

02/03/2018

7η Γενική Συνέλευση και Κοπή της πίτας της ΕΕΕΥΤ για το 2018

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 7η Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ.  Ακολούθησε Κοπή της πίτας για το 2018.  Το φλουρί αντιστοιχούσε σε έναν  ηλεκτρονικό υπολογιστή Desktop, χορηγία του κου Ηλία Πιερράτου και της εταιρείας PCbest.gr, τον οποίο και ευχαριστούμε.

 Η Κέλλυ Λάππα κόβει τη βασιλόπιτα της ΕΕΕΥΤ Φωτογραφία έξι συμμετεχόντων στην κοπή της πίτας

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 12/01/2018
  2. 09/03/2017
  3. 14/11/2016
  4. 08/02/2016