26/02/2019

Ανακοίνωση Σεμιναρίου: «Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία»

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 10:00-18:00 

Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου: Δαναϊδων και Αντιγόνης 56, Χαλάνδρι

Πρόγραμμα: PDF

Κόστος συμμετοχής:

Επικουρικά μέλη

25 Ευρώ

Τακτικά μέλη

40 Ευρώ

Μη μέλη

80 Ευρώ

Δηλώσεις συμμετοχής: https://goo.gl/forms/XuTHQM0t7w0FnxfI2

11/02/2019

Πρόσκληση στην 8η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην 8η Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:00 στην έδρα μας, Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου, Αντιγόνης και Δαναϊδών, 152 32, Χαλάνδρι. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019, στις 11:00 – 13:00 στο ίδιο μέρος.

Σύμφωνα με το καταστατικό τα θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι:

  1. Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και προϋπολογισμού.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καταστατικού: «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ».

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι κατά την έναρξή της, καταβάλλοντας το ποσό των 30€ για το έτος 2018 αν είναι τακτικά μέλη ή το ποσό των 15€ αν είναι επικουρικά μέλη. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση εκπροσώπησή σας από τρίτους, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να φέρει σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο (επικυρωμένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής)  που θα κατατεθεί στην Γραμματεία της ΕΕΕΥΤ.

 

Μετά τιμής,

Η Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας

Καλλιόπη Λάππα                                         Κυριάκος Καραμπατζιάκης

 

02/03/2018

7η Γενική Συνέλευση και Κοπή της πίτας της ΕΕΕΥΤ για το 2018

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 7η Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ.  Ακολούθησε Κοπή της πίτας για το 2018.  Το φλουρί αντιστοιχούσε σε έναν  ηλεκτρονικό υπολογιστή Desktop, χορηγία του κου Ηλία Πιερράτου και της εταιρείας PCbest.gr, τον οποίο και ευχαριστούμε.

 Η Κέλλυ Λάππα κόβει τη βασιλόπιτα της ΕΕΕΥΤ Φωτογραφία έξι συμμετεχόντων στην κοπή της πίτας

12/01/2018

Πρόσκληση στην 7η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια..

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 09/03/2017
  2. 14/11/2016
  3. 08/02/2016
  4. 09/06/2014