09/05/2014

Εργαστήριο (Workshop) για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Εφαρμογές Λειτουργικού Ηλεκτρικού Ερεθισμού (FES) στην κινητική αποκατάσταση του άνω και του κάτω άκρου»

Εισηγητές: Αλέξανδρος Φαλκονάκης, ΦΘ, MSc, Cert. Ed.

Περισσότερα...

25/04/2014

Εργαστήριο (Workshop) για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Εκτίμηση και Αξιολόγηση Ανώτερων Νοητικών Λειτουργιών – Αξιολογητικά Εργαλεία»

Εισηγητές: Ν. Τασιόπουλος, Κ. Λάππα

Περισσότερα...

09/03/2014

Εργαστήριο (Workshop) για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Συστήματα Εναλλακτικής και Επαυξητικής Επικοινωνίας»

Εισηγητές: Γ. Κουρουπέτρογλου, Ν. Κατέβας

Περισσότερα...

07/03/2014

Εργαστήριο (Workshop) για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Διαδραστικά συστήματα κινητικής και γνωστικής αποκατάστασης»

Εισηγητές: Αλέξανδρος Φαλκονάκης, ΦΘ, MSc, Cert. Ed. Bionics Solutions, Αναστάσιος Χόρτης, ΦΘ, MSc, Cert. Ed., Bionics Solutions και Βασίλης Πρωτόπαππας, MSc, PhD, Ostracon.

Περισσότερα...