09/03/2017

Πρόσκληση στην 6η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017, στις 11:00 – 14:00 στο ίδιο μέρος.
Οδηγίες πρόσβασης - χάρτης: http://speech.di.uoa.gr/sppages/mapgr.htm
 
Σύμφωνα με το καταστατικό τα θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι:

  1. Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και προϋπολογισμού.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

 
Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καταστατικού: «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ».
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 5/3/2017 ταμειακώς τακτοποιημένοι καταβάλλοντας το ποσό των 30€ για το έτος 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση εκπροσώπησή σας από τρίτους, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να φέρει σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο (επικυρωμένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής)  που θα κατατεθεί στην Γραμματεία της ΕΕΕΥΤ.
 
Μετά τιμής,
 
 
Η Πρόεδρος                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
 
Καλλιόπη Λάππα                                         Κυριάκος Καραμπατζιάκης