14/11/2016

Πρόσκληση στην 5η Γενική Συνέλευση

Σας προσκαλούμε στην Πέμπτη (5η) Γενική Συνέλευση της ΕΕΕΥΤ, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 στις 20:30, στον Πολυχώρο Physiopolis, Παπαναστασίου 3, 152 34, Χαλάνδρι (ΜΕΤΡΟ Αγ. Παρασκευής). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, στις 20:30 στο ίδιο μέρος.

Σύμφωνα με το καταστατικό τα θέματα Ημερησίας Διάταξης είναι:

  • Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 του καταστατικού: «Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών της ΕΕΕΥΤ».

Επίσης παρακαλούμε όσα από τα τακτικά μέλη ενδιαφέρονται να στείλουν με email την αίτηση υποψηφιότητας ως μέλος του Δ.Σ. ή ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως τις 27/11/2016.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΥΤ θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 30/11/2016 ταμειακώς τακτοποιημένοι καταβάλλοντας το ποσό των 30€ και για το έτος 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση εκπροσώπησή σας από τρίτους, ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να φέρει σχετικό νομιμοποιημένο έγγραφο (επικυρωμένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής)  που θα κατατεθεί στην Γραμματεία της ΕΕΕΥΤ.