03/02/2014

Εργαστήριο για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Αναπτυξιακό, ψυχαγωγικό λογισμικό και ειδικά περιφερειακά»
Εισηγητής: Νίκος Κατέβας

Περισσότερα...

02/02/2014 (ενημέρωση ανακοίνωσης)

Προγραμματισμός Εργαστηρίων/Workshops για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Περισσότερα...

10/12/2013

Εργαστήριο για τα μέλη της ΕΕΕΥΤ

Τίτλος: «Εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα λόγου»

Περισσότερα...