05/05/2021

Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΕΥΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής και βάση του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ 48/31-3-2021) παρατείνεται η θητεία Δ.Σ. όλων των σωματείων μέχρι 30/6.

Δείτε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.