25/10/2019

Διακήρυξη της Μπολόνια 2019 (The Bologna Declaration 2019) σχετικά με την Υποστηρικτική Τεχνολογία για ΑμεΑ

Η ΕΕΕΥΤ καλεί τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο να υποστηρίξει την Διακήρυξη της Μπολόνια 2019 (The Bologna Declaration 2019): Μια πρόσκληση για δράση με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην ποιοτική Υποστηρικτική Τεχνολογία (https://aaate.net/the-bologna-declaration/) που υπογράφτηκε μεταξύ των: Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του European Disability Forum (EDF).

Η διαδικασία υποστήριξης περιλαμβάνει δύο βήματα:

  1. συμπλήρωση της σχετικής φόρμας (https://aaate.net/endorse-bologna-declaration/). Τα μέλη της ΕΕΕΥΤ παρακαλούνται να συμπληρώσουν στη θέση organisation: Hellenic Association of Assistive Technologies.
  2. επιβεβαίωση στον σύνδεσμο που θα σας αποσταλεί στο email σας (υπάρχει περίπτωση να έχει ληφθεί στον φάκελο με τα ανεπιθύμητα).