29/05/2018

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Προγράμματος Χαλανδρίου

Παρατίθεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα για τη γιορτή λήξης του προγράμματος στο Χαλάνδρι.

πρόσκληση τελετής λήξης

πρόγραμμα τελετής λήξης