Εναλλακτική και Επαυξητική Επικοινωνία

Υπό κατασκευή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συντονιστής:  Καλλιόπη Λάππα 
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANTIKEIMENO

Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια συνεχόμενη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει.  Σε κάποιες αναπηρίες όμως η αλληλεπίδραση αυτή είναι μονομερής και η θέση του ανθρώπου μπορεί να είναι καθαρά παθητική. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει να επιδείξει πολλά επιτεύγματα μερικά από τα οποία διευκολύνουν ιδιαιτέρως την καθημερινή διαβίωση κάνοντάς την πιο άνετη.  Αυτοματισμοί και συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα άτομα με αναπηρίες καθώς διασφαλίζουν την αυτονομία τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τους επιτρέπουν να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον τους και να κοινωνικοποιούνται.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια πληθώρα ειδικών προσαρμογών και συσκευών που διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία δίνοντάς τους τη δυνατότητα να είναι όσο πιο ενεργά μέλη γίνεται της οικογένειας και της κοινωνίας στην οποία ανήκουν.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα όμως θέματα όπως η εργονομία, αυτοματισμοί και συσκευές ελέγχου περιβάλλοντος είναι ακόμη σε βρεφικό στάδιο και το κόστος είναι απαγορευτικό στις λιγοστές περιπτώσεις, οι δε συνεργασίες μεταξύ των ειδικοτήτων, προκειμένου να συνυπολογίζονται όλοι οι παράμετροι και να διασφαλίζεται η σωστή μελέτη και η καλή εφαρμογή, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Με βάση το καταστατικό της ΕΕΕΥΤ οι στόχοι δημιουργίας της οµάδας είναι να:

 • συλλέξουν όλες τις πληροφορίες για τα συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος, τους ειδικούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
 • διατυπωθούν επιστημονικές θέσεις και κατευθυντήριες οδηγίες σε ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής τους στον Ελλαδικό χώρο,
 • αναπτυχθούν νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και  μελέτες,
 • συμβάλει στην καθιέρωση μαθημάτων -  εργαστηρίων για την εκπαίδευση των μελών της ΕΕΕΥΤ
 • οργανώσει στο πλαίσιο συνεδρίων  εργασίες και εκπαιδευτικές ηµερίδες και να
 • συνεργαστεί με αντίστοιχους διεθνείς φορείς.

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ

Η ομάδα ξεκίνησε συλλέγοντας πληροφορίες για τα συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος, τους ειδικούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αν είστε μέλος της ΕΕΕΥΤ, μπορείτε να βρείτε εδώ τις πληροφορίες για τον Έλεγχο Περιβάλλοντος όπως προέκυψαν από τη πρώτη δράση.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Συντονιστής:  Χρύσα Τζουγκρανά
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANTIKEIMENO

Η μετακίνηση ατόμων με μειωμένες δεξιότητες, οφειλόμενες είτε σε κινητικά είτε σε σωματοαισθητικά είτε σε αισθητηριακά ελλείμματα, αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα αυτών των ατόμων και από τους κύριους λόγους αποκλεισμού τους από κοινωνικές δραστηριότητες.

Η υποστηρικτική τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα παρουσιάζεται ιδιαίτερα αναπτυγμένη με τα μέσα τα οποία διευκολύνουν τη μετακίνηση των χρηστών τους να αποτελούν σημαντικό παράγοντα αυτονομίας, κοινωνικοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει μια συνεχώς εξελισσόμενη παραγωγή και χρήση ειδικών προσαρμογών και κατασκευών που διευκολύνουν τη μετακίνηση  των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την αυτόνομη διαβίωση και την ενεργό κοινωνική συμμετοχή τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα τα κύρια προβλήματα χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας για μετακίνηση είναι το κόστος και η έλλειψη νοοτροπίας διεπιστημονικής συνεργασίας, ούτως ώστε να συνυπολογιστούν σφαιρικά οι ανάγκες και οι υπάρχουσες λύσεις για κάθε χρήστη.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Με βάση το καταστατικό της ΕΕΕΥΤ οι στόχοι δημιουργίας της ομάδας είναι

 • η καταγραφή του εύρους χρήσης Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για  μετακίνηση στον ελλαδικό χώρο,
 • η διερεύνηση των νομικών πλαισίων που άπτονται του θέματος,
 • η συγκέντρωση πληροφοριών για τα διαθέσιμα συστήματα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για  μετακίνηση,
 • η αντιστοίχιση των συστημάτων με τις ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών χρηστών
 • η διοργάνωση µαθημάτων -  εργαστηρίων για την εκπαίδευση των μελών στην επιλογή και χρήση των συστημάτων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για  μετακίνηση.

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ

Κάλεσμα προς όλους τους ειδικούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της υποβοηθούμενης μετακίνησης και συγκρότηση εξειδικευμένης ομάδας στα πλαίσια της ΕΕΕΥΤ.

 

Υποστηρικτικές Τεχνολογίες στην Ειδική Εκπαίδευση

Συντονιστής:  Ευγενία Χειλαδάκη
e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ANTIKEIMENO

Στην εκπαίδευση  των παιδιών με ειδικές ανάγκες, η σωστή χρήση των σύγχρονων μέσων της τεχνολογίας, βοηθάει όχι μόνο στη  βελτίωση της απόδοσης των παιδιών στο σχολείο, αλλά αναπτύσσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, κοινωνικοποιούνται και τους δίνεται η ευκαιρία να ενσωματωθούν και να αναπτυχθούν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Δημιουργείται μια φυσική διαδραστική σχέση των παιδιών και του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων (παιχνίδια με αδρούς ή λεπτούς χειρισμούς) και ειδικά σχεδιασμένα λογισμικά, τα βοηθούν να εμπλακούν πλήρως, αξιοποιώντας τις αισθητηριακές, νοητικές και κινητικές δεξιότητες και ικανότητες τους .

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΩΣ

Το κάθε κράτος ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί, διαφοροποιεί την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες από χώρα σε χώρα. Βέβαια, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον αποδεκτεί ότι η βελτίωση της εκπαίδευσης της μαθητικής κοινότητας και ειδικότερα των παιδιών  που χρήζουν ιδιαίτερης εκπαίδευσης, αποτελεί εγγύηση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  Διεθνείς εταιρείες λειτουργικών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών όπως η Google, η apple κλπ έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες με δωρεάν εκπαιδευτικά λογισμικά στην ειδική αγωγή.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας στο θεωρητικό πλαίσιο του Νέου Σχολείου που εισήγαγε, το σχολείο υιοθετεί έναν ψηφιακό χαρακτήρα «Ψηφιακό Σχολείο» και διαρθρώνεται σε 7 άξονες:

 • Ευρυζωνικότητα και εξοπλισμός σε κάθε τάξη
 • Πύλη πληροφόρησης (e-school, e-data κλπ)
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Διάθεση των σχολικών βιβλίων και σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Νέα μέσα –νέα προγράμματα
 • Ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών σε όλα τα ειδικά σχολεία
 • Ψηφιακή υποστήριξη της συνεργασίας γονιού και εκπαιδευτικής κοινότητας- ανάδειξη των 100 καινοτόμων σχολείων και εκπαιδευτικών κάθε χρόνο.

Γίνεται λόγος λοιπόν για τις νέες τεχνολογίες στην ειδική αγωγή αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Το παιδαγωγικό ινστιτούτο - τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και άλλοι φορείς έχουν δημιουργήσει ιστοσελίδες δωρεάν λογισμικών ειδικής αγωγής (ελληνικά και ξενόγλωσσα), όμως υπάρχουν και εταιρείες που πουλάνε εκπαιδευτικά λογισμικά. Οι διάφορες αυτές εφαρμογές αφορούν όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως: ios, windows, adroid.

ΣΤΟΧΟΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

 • Kαταγραφή των ειδικών προγραμμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • Tι χρησιμοποιείται στα σχολεία
 • Συγγραφή εργασιών για συνέδριο
 • Διοργάνωση ημερίδων και ειδικών εργαστηρίων για την εκπαίδευση των μελών  μας     
 • Ενημέρωση σχολείων, συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων
 • Συνεργασία με φορείς για ανάπτυξη του αντικειμένου στην Ελλάδα μέσω Ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων
 • Εισηγήσεις στο Υπουργείο Παιδείας

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΗ

Καταγραφή των προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ειδική εκπαίδευση.